Casa de la Vila

 L’actual edifici de la Casa de la Vila era propietat de Bernat Vergonyós, artista del metall, el qual el vengué l'any 1502 a Joan de Montserrat, doctor en medicina i mestre d'arts. L'any 1574, Elisabet de Montserrat es casà amb Francesc de Vilafranca, i per aquest motiu, damunt la porta d'entrada s'esculpiren les armes d'ambdues famílies.

Abans d’esdevenir casa consistorial, els balcons se cedien a les autoritats per seguir les solemnitats i les festes que se celebraven a la plaça. Magí Anton de Vilallonga i de Grimau, descendent dels Montserrat-Vilafranca, va donar-lo al municipi el 23 de desembre de 1815.

L’edifici té l’estructura de palauet del segle XV. A la planta baixa es conserven uns arcs de descàrrega molt interessants. A la façana, porta adovellada d’arc de mig punt i finestra gòtica bífora i trilobulada al primer pis.  Damunt de la porta hi ha l’escut dels Montserrat-Vilafranca, de l’any 1628.